[18 ก.ค.] กสทช.-จุฬาแถลงจัด APrIGF เวทีนโยบายอินเทอร์เน็ตเอเชียแปซิฟิก พร้อมเสวนาเน็ตไทยยุค 4.0

ขอเชิญร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก APrIGF 2017

presscon-18july

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และเชิญสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก 2560

อังคาร 18 ก.ค. 2560 10:00-12:00
ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใกล้หอสมุดกลาง) [แผนที่]

งานจะเริ่มด้วยการแถลงข่าวการจัดการประชุมนานาชาติเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum – APrIGF) ครั้งที่ 8 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 โดยเจ้าภาพร่วมทั้ง 2 หน่วยงาน

ตามด้วยการเสวนา”พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)”

ดำเนินเสวนาโดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรีหน้างาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬา 0-2218-3364~5

เว็บไซต์: https://2017.aprigf.asia/
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/APrIGF2017
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/329879477425738/

* สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก ระหว่าวันที่ 26-29 ก.ค. 2560 ได้ที่ https://2017.aprigf.asia/registration/ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

presscon-18july-details

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s